Thursday, May 1, 2008

Монголын Социал Демократ Нам

МСДН-ын зохион байгуулалтын хурлын 2004.12.19.-ний 01-р тогтоолоор дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МСЛН-ын Анхдугаар Их хурлын №6 тогтоолоор намын дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай /УДШ-ийн 2008.05.01-ний өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Намын нэрМонголын Социал Демократ Нам
Регистерийн дугаар8489009
Бүртгэлийн дугаар8082001010
Намын даргаА.Ганбаатар
ХаягУлаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 5-р байрын 12 тоот
Утас99114273, 91177272
Факс11-323828
Электрон шууданsecretariat@msdp.mn
Вэб сайт-
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухайМСДН-ын зохион байгуулалтын хурлын 2004.12.19.-ний 01-р тогтоолоор дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МСЛН-ын Анхдугаар Их хурлын №6 тогтоолоор намын дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай /УДШ-ийн 2008.05.01-ний өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо2004.12.19
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огнооУлсын Дээд шүүхийн 2005 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо7/10/2006
Үйл ажиллагааны чиглэл-
Гишүүдийн тоо3000
Эх сурвалж : Монгол Улсын Дээд шүүх http://www.supremecourt.mn/nam/11

No comments:

Post a Comment