Tuesday, May 31, 2016

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны тогтоол

СЕХ-ны 2016.05.31-ний 63-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай


No comments:

Post a Comment