Thursday, June 9, 2016

eco land

Хүүхдүүдийн экологийн боловсролд зориулж хийсэн олон ажлуудын нэг нь Эколэнд зусланг Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд байгуулсан.

No comments:

Post a Comment