Tuesday, June 14, 2016

Намын сонгуулийн нээлтийн ажиллагаа ба Ш.Төгсбаяр телевизорын нэвтрүүлэгт

Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлэгт
47-р тойрогт Шагдарсүрэнгийн ТӨГСБАЯР

No comments:

Post a Comment