Friday, June 17, 2016

ЛЮМПЭН – ЭЛИТ

Өнөөгийн ертөнцөд хамгийн сайн засаглал бол ардчилсан засаглал гэдэгтэй маргаж мэтгэхээ нэгэнт больжээ. Харин ардчилсан засаглалын согогтой талууд янз бүрийн улсад янз бүрээр илэрдэг бөгөөд энэ үед түүнийг засах хамгийн сайн арга бол улам илүү ардчилах л хэрэгтэй гэдэг. Ардчиллын хамгийн согогтой тал нь засаглалын оройд бусдаас гоц ялгараад байх юмгүй, оюуны чадавхи төдийлөн сайн биш хүмүүс гараад ирдэгт байгаа юм. Ийм хүмүүс удирдлагад гарч нийгмийн анхаарал хараанд өртөөд сул талууд нь илрээд ирэхээр ард түмний дургүйцлийг төрүүлдэг. Цаашаа даамжирахаараа ард түмний эсэргүүцэл тэмцэлд хүргэдэг. Эцсийн дүнд ардчиллын дотоод механизм ажиллаж гаргасан алдаа согогоо засна, эсвэл “хүчтэй” “чадалтай” нэгний дарангуйлалд орно. Өөрөөр хэлбэл улам илүү ардчилахын төлөө явна эсвэл ардчиллаас ухарна гэсэн үг. Өнөөдөр бид яг ийм сонголтын зааг дээр ирээд байгаа санагдана.

No comments:

Post a Comment