Friday, June 24, 2016

Монгол Улсын Гавъяат багш Р.НАРАНГЭРЭЛ телевизийн нэвтрүүлэгт

Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлэгт 49-р тойрогт нэр дэвшсэн Иргэний Боловсролын Төвийн захирал, Хэл шинжлэлийн доктор (Ph.D), Монгол Улсын Гавъяат багш Ринчингийн НАРАНГЭРЭЛ оролцов.

No comments:

Post a Comment