Friday, June 24, 2016

Монголын Социал-Демократ Намын мэдэгдэл

Монголын Социал-Демократ Намын Сонгуулийн Ерөнхий Штабаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон олон нийтэд мэдээлэх нь УИХ-ын 2016 оны сонгуулийн 54 дүгээр тойрогт Монголын Социал-Демократ Намаас нэр дэвшигч Дэнсээхүүгийн ТӨМӨРБААТАР нь сонгуулийн кампанит ажлаа хийж байх явцад зарим нэг улс төрийн намаас түүнийг нэрээ татсан хэмээн худал сурталчилгаа хийж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацсаныг эсэргүүцэн Монголын Социал-Демократ Намын Сонгуулийн Ерөнхий Штабаас УИХ-ын 2016 оны сонгуулийн 54 дүгээр тойрогт тус намаас нэр дэвшигч Дэнсээхүүгийн ТӨМӨРБААТАР нь албан ёсоор нэрээ татаагүй болохыг мэдэгдэж байна.

No comments:

Post a Comment