Friday, June 17, 2016

Social Democrats

Өнөөдөр манайд социал-демократ гэж юу болохыг мэдээд хэлээд өгчих хүн тийм олон олдохгүй биз ээ. Коммунист үзэл бодлыг тууштай баримтлагчид социал-демократууд руу дайсагнасан байдлаар хандаж, улмаар “бодит социализм”-ын орны хүмүүст тудний талаар аль болох бага мэдүүлж сонсгохыг хичээж байлаа. Социал-демократ гэдэг үг нь “ардчилсан социализм” гэдэг ойлголтоос эх үүсвэртэй боловч хөгжлийн явцад түүний утга нь өөрчлөгджээ. Орчин үеийн социал-демократууд социализмыг нийгэм улс төрийн төгс төгөлдөр байгуулал, эцсийн зорилго гэж үздэггүй. Ер нь нийгмийн байгууллыг тодорхой нэгэн үл гүйцэлдэх онол, загварын оронд аливаа нийгмийн ихэнх хэсэг нь болох хөдөлмөрийн хүмүүсийн эрх ашигт нийцсэн байнгын хөгжил хөдөлгөөн, шинэчлэлийг авч үздэг юм.

No comments:

Post a Comment