Wednesday, May 25, 2016

Мэдэгдэл

2016.05.25                                                                                                          Улаанбаатар хот
МЭДЭГДЭЛ
Нийслэлийн сонгуулийн хороо 2016 оны 05 сарын 17-ны өдрийн 14 тоот тогтоолоор Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны сонгуульд Монголын Социал Демократ Намаас нэр дэвшигчдийг бүртгэхээс татгалзсан байна. Ийнхүү татгалзах болсон шалтгааныг Сонгуулийн тухай хуулиар орон нутгийн хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлэх, оролцох эрх тухайн орон нутагт салбартай намд олгогддог ба МСДН нь нийслэлд салбаргүй учир оролцох боломжгүй хэмээн тайлбарлажээ.