Saturday, March 31, 2018

МСДН-ын анхдугаар их хурал

1990.03.31 бол МСДН-ын анхдугаар их хурал хуралдсан түүхэн онцгой өдөр. Монголд улс төрийн нам анх бүрэн утгаараа бий болсон нь МСДН юм.

2018.03.31

No comments:

Post a Comment